"Śpiewać każdy może", a kiedy jeszcze ma się tak wspaniałą widownię, jak seniorzy z Domu Pomocy Społecznej Ugory, to wręcz trzeba!

Warsztaty dotyczące starości, eksperymenty z okularami symulującymi choroby oczu w wieku senioralnym odbyły się także w Szkole Podstawowej nr 88 w Poznaniu.

Do projektu dofinansowanego z budżetu Miasta Poznania "Starość - rozumiem, szanuję, wspieram" włączyły się także Wielkoduchy z SP nr 4 w Poznaniu!

Uczniowie-wolontariusze ze Szkoły Spożywczej, którzy przeszli szkolenie ze skafandrem starości, postanowili swoją inicjatywę dedykowaną seniorom przeprowadzić w DPS-ie Ugory.

Do działań międzypokoleniowych zaangażowali się także wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 45 w Poznaniu. Szkolenie, podczas którego poznali starość z pozycji wózka inwalidzkiego, zrobiło na nich ogromne wrażenie i wzmocniło wolę działania i pogłębiło empatię wobec osób starszych.