Informujemy, że po zakończonym naborze szkół do projektu „WOLONTARIAT Z KLASĄ – budowanie szkolnych klubów wolontariatu szansą na zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży z Poznania i powiatu poznańskiego”.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług Animatorów Wolontariatu w ramach projektu pt. „WOLONTARIAT Z KLASĄ - budowanie szkolnych klubów wolontariatu szansą na zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży z Poznania i powiatu poznańskiego”.