Tym razem tematem warsztatów były wolontariat, budowanie szkolnych klubów wolontariatu oraz planowanie i organizowanie inicjatyw społecznych. W szkoleniu udział wzięli nauczyciele z 10 szkół, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

Informujemy, że po zakończonym naborze szkół do projektu „WOLONTARIAT Z KLASĄ – budowanie szkolnych klubów wolontariatu szansą na zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży z Poznania i powiatu poznańskiego”.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług Animatorów Wolontariatu w ramach projektu pt. „WOLONTARIAT Z KLASĄ - budowanie szkolnych klubów wolontariatu szansą na zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży z Poznania i powiatu poznańskiego”.