Zarząd Stowarzyszenia CREO tworzą obecnie cztery osoby:

PREZES ZARZĄDU - Ryszard Michalski

WICEPREZES ZARZĄDU - Małgorzata Cieślak

CZŁONEK ZARZĄDU - Izabela Kleczyńska

CZŁONEK ZARZĄDU - Aleksandra Michalska