Akademia Aktywnego Animatora to kuźnia talentów, w której szkolimy wolontariuszy na profesjonalnych trenerów i animatorów. Nabór do Akademii jest już zamknięty, a pierwsze szkolenia odbyły się w zeszłym tygodniu.

Oferujemy:

 1. Udział w 60 godzinnym cyklu szkoleń zawodowych i specjalistycznych obejmujących tematykę:
  • edukacji do starości, pracy z symulatorem starości;
  • współpracy i asystowania osobom z niepełnosprawnościami;
  • prowadzenia zajęć z zakresu wolontariatu w szkołach;
  • tworzenia i realizacji projektów i kampanii społecznych;
  • pedagogiki cyrku;
  • technik artystycznych (quilling, scrapbooking, itp.);
  • animacji czasu wolnego przy wykorzystaniu chusty KLANZA;
  • iluzji optycznych;
  • gier i zabaw integracyjnych, aktywizujących, wyciszających;
  • radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w klasie;
  • zarządzania sobą w czasie;
  • sposobów na skuteczną komunikację z dziećmi i młodzieżą;
  • pracy w grupie - pracy z sukcesem;
  • podstaw języka migowego;
  • pierwszej pomoc dla uczniów;
  • tworzenia scenariuszy zajęć.
 2. Nabycie doświadczenia w realizacji pedagogicznych praktycznych zajęć z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych w szkołach w ramach autorskich programów edukacyjnych „Wielkoduchy” i „Wolontariat z Klasą” oraz programu „PROJEKTOR - wolontariat studencki – minimum 80 godzin potwierdzonej praktyki, przy wsparciu ekspertów Stowarzyszenia CREO.
 3. Zyskanie wiedzy w zakresie realizacji projektów i kampanii społecznych, realizowanych  pod patronatami między innymi Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Ministerstwa Edukacji Narodowej, nabyte w trakcie 100 godzin wolontariatu realizowanego przy Stowarzyszeniu CREO.
 4. 20 godzinną praktykę w organizacji pozarządowej wybraną przy współpracy ze Stowarzyszeniem CREO.
 5. Zdobycie certyfikatu Aktywnego Animatora, potwierdzający realizację 260 godzinnego programu edukacyjno – praktycznego, ze wskazaniem zdobytego doświadczenia i kwalifikacji.

Zasady udziału w Akademii:

 1. Spotkania uczestników Akademii będą odbywały się co tydzień w wybrany z uczestnikami dzień tygodnia w siedzibie Stowarzyszenia CREO w Poznaniu, przy ul. Sienkiewicza 13/3 od godziny 15.00.
 2. Szkolenia realizowane będą w ramach spotkań, minimum raz w miesiącu. Spotkania służyć będą także realizacji wolontariatu przy Stowarzyszeniu CREO.
 3. Uczestnik Akademii zobowiązuje się do odbycia zajęć w szkołach, we współpracy z ekspertami Stowarzyszenia CREO. Zajęcia w szkołach realizowane są w całej Wielkopolsce. Uczestnik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu, wszystkie materiały do zajęć zapewnia Stowarzyszenie CREO. Termin udział w zajęciach ustalany będzie każdorazowo z uczestnikiem z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Z każdym uczestnikiem zostanie ustalony indywidualny, adekwatny do jego zainteresowań, plan realizacji praktyk i wolontariatu.
 5. Zajęcia w Akademii trwają do 30 czerwca 2016 roku.
 6. Z uczestnikami podpisana zostanie umowa o współpracy.