Konkurs na Poznańskiego Wolontariusza Roku - czas START! Wzorem lat ubiegłych można zgłaszać kandydatów w aż 6 różnych kategoriach.

 

 

 

 

Kandydatury można zgłaszać w następujących obszarach:

  • młodzieżowej - dla osób poniżej 19 roku życia;
  • indywidualnej - dla osób pomiędzy 19 a 60 rokiem życia;
  • senioralnej - dla osób powyżej 60 roku życia;
  • zespołowej - dla grup prowadzących działania o charakterze wolontariackim;
  • wolontariat szkolny - dla zespołów działających w ramach
    szkolnych kół wolontariatu;
  • wolontariat pracowniczy - dla programy wolontariatu pracowniczego.

  Szczegóły związane ze zgłaszaniem kandydatów można znaleźć tutaj --> klik <--