Młodzi wolontariusze z klas gimnazjalnych 38. Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego ze śpiewem na ustach (dosłownie i w przenośni) włączyła się w projekt dofinansowany z firmy Aquanet. 

Do międzygeneracyjnych działań wolontaryjnych młodzież zaprosiła seniorów z Domu Pomocy Społecznej Bukowska w Poznaniu. Wpierw młodzież uczestniczyła w szkoleniu z wykorzystaniem symulatora starości, by potem udać się do DPSu i zorganizować cykl spotkań międzygeneracyjnych z jego mieszkańcami. 
Podczas międzygeneracyjnych spotkań seniorzy i młodzież wspólne tworzyli ozdoby świąteczne, które ustroiły DPS. Zwieńczeniem spotkań był występ młodzieży, która zaśpiewała seniorom kolędy z całego świata. Okazja do wspólnego śpiewu nie została zmarnowana!