Koniec roku to czas podsumowań. Dzięki wsparciu firmy Aquanet, nasze wspomnienia z tegorocznych inicjatyw międzygeneracyjnych są bardzo pozytywne!

Do międzypokoleniowych działań wolontariackich zaangażowaliśmy młodzież z klas gimnazjalnych ze Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15, która została przeszkolona do odpowiedniej współpracy z osobami starszymi. Pomocny okazał się skafander starości, który przybliżył młodzieży ograniczenia i możliwości w funkcjonowaniu osób starszych oraz warsztaty z wózkiem inwalidzkim.

Zwieńczeniem działań był cykl międzygeneracyjnych spotkań, do których młodzież zaprosiła seniorów z Klubu Seniora "Królewska Oaza" w Poznaniu. Wspólnie w siedzibie klubu wolontariusze stworzyli przepiękne ozdoby świąteczne, które zostały przeznaczone na kiermasz charytatywny organizowany przez uczniów w ich szkole.