Kolejne wyzwanie za nami! Tym razem z naszymi warsztatami pojawiliśmy się zakładzie karnym w Gębarzewie. W organizowanym przez nas szkoleniu najpierw uczestniczyli osadzeni, a później takowe przeprowadziliśmy również dla kadry zakładu.

Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z tematyką starości oraz wczucia się w osoby starsze zakładając na siebie kombinezon starości. Drugą część warsztatów zdominowała już tematyka związana z niepełnosprawnością podczas której każdy miał możliwość usiąść na wózku inwalidzkim i zmierzyć się z przeszkodami, a także nauczyć się asystowania osobom z niepełnosprawnościami.