Za nami pierwsze szkolenie w kolejnej edycji programu Wolontariat z Klasą. Uczestniczyło w nim dziesięciu nauczycieli z Wielkopolski.

Podczas warsztatów nauczyciele mieli okazję zapoznać się z założeniami programu Wolontariat z Klasą. Wspólnie zastanawialiśmy się jak najlepiej rekrutować i motywować nowych wolontariuszy przyjmowanych do Szkolnych Klubów Wolontariatu. Opiekunowie przećwiczyli również scenariusz lekcji o wolontariacie jakie niebawem będą przeprowadzać w swoich szkołach. Nie zabrakło również wskazówek na temat organizowania i promowania ciekawych inicjatyw wolontariackich.

W warsztacie wzięli udział nauczyciele z następujących szkół:
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Poznaniu
- Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu
- Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino
- Zespół Szkół im. gen T. Kutrzeby w Obornikach
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
- Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu
- V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
- II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu
- Zespół Szkół Zawodowych im. Joachima Lelewela w Poznaniu
- Zespół Szkół Odzieżowych im. W. Reymonta

Niebawem animatorzy CREO rozpoczną kolejny etap projektu - w każdej ze szkół przeprowadzone zostaną warsztaty dla uczniów o tematyce związanej z niepełnosprawnością i starością, co przygotuje młodzież do tworzenia własnych inicjatyw wolontariackich.

Projekt Wolontariat z Klasą jest realizowany dzięki wsparciu udzielonemu w ramach dofinansowania ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.