Zapytanie ofertowe na świadczenie usług Animatorów Wolontariatu w ramach projektu pt. „WOLONTARIAT Z KLASĄ - budowanie szkolnych klubów wolontariatu szansą na zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży z Poznania i powiatu poznańskiego”.

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Stowarzyszenie Centrum Promocji Inicjatyw Społecznych CREO
ul. Święty Marcin 45/1B
61-806 Poznań

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zapytania jest świadczenie usług Animatora Wolontariatu w związku z realizacją projektu pt. „WOLONTARIAT Z KLASĄ - budowanie szkolnych klubów wolontariatu szansą na zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży z Poznania i powiatu poznańskiego”.
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego  programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

3. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY                                                      
Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację zadań Animatora Wolontariatu, które wynikają z wniosku o dofinansowanie projektu:
- asystowanie nauczycielom w czasie realizacji projektu
- wsparcie przy tworzeniu przez szkoły inicjatyw społecznych
- utrzymywanie kontaktów ze szkołami i instytucjami zaangażowanymi w projekt
- doradztwo nauczycielom w zakresie prowadzenia Szkolnych Klubów Wolontariatu

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie realizowane będzie w oparciu o umowę cywilno-prawną w okresie od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 roku w wymiarze 10 godzin na szkołę.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca posiada:
- minimum dwuletnie doświadczenie w przygotowywaniu, organizacji i realizacji inicjatyw i akcji społecznych
- doświadczenie w pracy w środowisku organizacji pozarządowych,
- wiedza nt. wolontariatu i pracy społecznej

6. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
Wykonawca zobowiązany jest udowodnić spełnienie warunków na podstawie CV dołączonego do oferty.

7. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY
Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia.
O wyborze oferty będzie decydować zaproponowana cena za gozinę świadczenia usługi oraz ocena doświadczenia i umiejętności kandydata
- najniższa cena – maksymalnie  50 pkt
- najwyżej ocenione doświadczenie i umiejętności kandydata – maksymalnie 50 pkt

8. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
CV wraz z ofertą cenową w wersji elektronicznej można przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul. Święty Marcin 45/1B, 61-806 w Poznaniu.

Data publikacji ogłoszenia: 2.12.2013 r.

Termin składania ofert: 17.12.2013 r.

9. UWAGI KOŃCOWE:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwracania się do potencjalnych Wykonawców o wyjaśnienie oferty lub wezwania do uzupełnienia dokumentów;
Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty.
Zamawiający przewiduje zatrudnienie 5 osób na ww. stanowisko.